Word Vriend van Club de Borcht! 

De jongeren van nu zullen in de toekomst onze maatschappij bepalen. Jeugdclub de Borcht is een niet-commerciële jeugdclub. Deze maakt het mogelijk dat scholieren kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten met een educatief karakter. Daarbij wil De Borcht ouders ondersteunen met positieve opvoedingsstrategieën. Vanuit de visie dat elk kind uniek is.

Club de Borcht staat open voor iedereen. Zij wil geen familie buitensluiten die, gezien hun financiële situatie, niet in staat zijn de geringe contributie (volledig) te betalen.

Al vanaf € 5,- per maand kunt u Vriend worden van Club de Borcht. 

U kunt ook een concrete activiteit voor een kind vergoeden, zodat alle kinderen deel kunnen nemen aan onze activiteiten, zoals een zomerkamp of een clubactiviteit tijdens het schooljaar. 

Gelieve de giften over te maken naar NL02 INGB 0003 1364 79 ten name van Stichting Josko, met vermelding van de gift voor Jeugdclub de Borcht.

Hartelijk bedankt!