Welkom bij Leader Code

Leader Code is dé groep voor meisjes van 14 t/m 18 jaar om te groeien in vriendschap, vertrouwen en leiderschapsvaardigheden. Het is een gevarieerd, afwisselend programma. Tijdens onze wekelijkse, interactieve sessies gaan we met elkaar verschillende activiteiten doen: sport en spel, koken, vrijwilligerswerk, uitjes, weekend overnachtingen, etc. Met als vast programmaonderdeel Alpha Youth: een interactieve bijeenkomst over het leven en geloof.

De Leader Code-sessies vinden plaats op de zaterdagmiddag (behalve in de schoolvakanties) van 15.00 uur tot 16.45 uur.
Inloop vanaf 14:45u. Af en toe plannen we een langere activiteit in. Aansluitend is de mis in de Obrechtkerk, een familiemis. Klik hier voor de website van de Obrechtkerk.

Tijdschema Leader Code op de Zaterdagmiddag:

14:45u Inloop

15:00u Start met Alpha Youth

15:45u Activiteit

16:45u Afsluiten en vertrek naar de Obrechtkerk

17:00u Start internationale familiemis

Geef je dochter op voor Leader Code!

Wil je jouw dochter ook laten deelnemen aan het programma voor Leader Code? Dan schrijf je kind snel in! Dat kan eenvoudig via ons inschrijfformulier.Jaarcontributie:

Svp de jaarcontributie van 200 euro overmaken naar:

NL02 INGB 0003 1364 79 ten name van Stichting Josko, met vermelding van de naam van uw dochter en de groep.

Materialen, kosten voor marketing, huur, vergoedingen van docenten, etc. zijn al inbegrepen.
Als iemand problemen heeft met dit bedrag, dan horen we het graag en vinden we zeker een oplossing.