Welkom bij ‘Friends of Jesus’!

‘Friends of Jesus’ is een creatief zaterdagmiddagprogramma voor kinderen van 3 t/m 6 jaar.
Het programma is zo opgezet dat de kinderen creatief bezig zijn. En daarbij Jezus leren kennen als een echte vriend! Zo groeien de kinderen spelenderwijs in vriendschap met Jezus.

‘Friends of Jesus’ is wekelijks (behalve in de schoolvakanties) tijdens de Zaterdagmiddagclub:

  • van 15.00 uur tot 16:45 uur

Terwijl de kinderen hun programma krijgen, is er voor de ouders een paralleprogramma.
Lees hier verder over het parallelprogramma.

Aansluitend op dit zaterdagmiddagprogramma hebben ouders en kinderen een internationale familiemis in de Obrechtkerk. Zo leren de kinderen in vertrouwen tot Jezus te bidden.

Tijdschema programma zaterdagmiddagclub:

14:45u Inloop

15:00u Start ‘Friends of Jesus’, met parallelprogramma voor de ouders

16:45u Afsluiting en vertrek naar de Obrechtkerk

17:00u Start internationale familiemis in de Obrechtkerk. Klik hier voor de website van de Obrechtkerk.

Geef je kind vlug op voor Friends of Jesus!

Wil je jouw kind ook laten deelnemen aan het programma voor Friends of Jesus?
Dan schrijf je kind snel in! Dat kan eenvoudig via ons inschrijfformulier.Jaarcontributie Friends of Jesus

De jaarcontributie svp overmaken naar rekeningnummer NL02 INGB 0003 1364 79, ten name van Stichting Josko, onder vermelding van de naam van je kind en de leeftijdsgroep.

De kosten voor Friends of Jesus bedraagt 200 euro per jaar. Het catechese boek en de materialen voor de creatieve activiteiten zijn inbegrepen in de prijs. Evenals de vergoedingen voor docenten, kosten marketing, ruimte huur etc.

Als de kosten een probleem zijn, neem dan gerust contact met ons op. We kunnen dan samen een oplossing zoeken.


Familie en Jeugdclub de Borcht – Stichting Josko