Het geloof in het dagelijks leven

De activiteiten van Club de Borcht gaan uit van een katholieke visie op het leven en staan zonder onderscheid open voor iedereen.

De activiteiten met een godsdienstige inhoud zijn toevertrouwd aan de Prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de R.K. Kerk. Het doel van de Prelatuur is mee te werken aan de nieuwe evangelisatie. Het Opus Dei moedigt iedereen aan om het geloof te beleven in het dagelijks leven.