De belangrijke rol van de ouders

Ouders spelen een grote rol in Club de Borcht. Zonder hen zou De Borcht immers niet bestaan! Ze kunnen hun ideeën inbrengen en hun steun bij de verschillende activiteiten is onmisbaar.

Integrale vorming

Op een aantrekkelijke manier zijn alle activiteiten gericht op de intellectuele, emotionele en spirituele ontwikkeling van ieder kind.

Elk kind is uniek

Omdat geen enkel kind hetzelfde is, heeft ieder een eigen coach die persoonlijke aandacht en begeleiding geeft.

Opvoeding in vrijheid

Vanaf het begin wordt ieder kind gestimuleerd om haar eigen leven vorm te geven. Groei in deugden zal er toe leiden dat het kind haar vrijheid in goede banen kan leiden.