Welkom bij de Sterretjes!

Het zaterdagmiddag programma voor de Sterretjes is een speciaal programma voor kinderen van 7 t/m 10 jaar, waarmee de kinderen wekelijks een geweldige ervaring krijgen. Daardoor kunnen ze op veel terreinen groeien in kennis, ervaring en vertrouwen, plezier maken en bevriend worden met elkaar.

De zaterdagmiddagactiviteiten zijn elke zaterdagmiddag (behalve in de schoolvakanties):

  • van 15.00 uur tot 16.45 uur.

Parallel aan het kinderprogramma krijgen de ouders een eigen programma.
Over dat ouderprogramma lees je meer hier.

Aansluitend is de mis in de Obrechtkerk in Amsterdam, een internationale familiemis.
De Obrechtkerk ligt op loopafstand van Jeugdclub De Borcht (3-5 minuten).

Een gevarieerd programma!

Onze Sterretjes krijgen een heel gevarieerd programma waarin we alles wat de kinderen in huis hebben, al hun talenten, prikkelen en promoten! We gaan dansen en muziek maken, sport en spel doen, knutselen en blij worden met vrijwilligerswerk. En nog veel meer! Het kinderprogramma is doorgaans binnen. Maar afhankelijk van het weer kunnen we ook naar buiten gaan.

Heb je interesse? Neem dan vlug contact met ons op!

Tijdschema Zaterdagmiddagclub:

14:45u Inloop

15:00u Start programma voor de Sterretjes, met parallelprogramma voor de ouders

16:00u Samen met de kinderen opruimen

16:10u Catechese les

16:45u Afsluiten en samen naar de Obrechtkerk gaan

17:00u Start internationale familiemis

Geef je kind vlug op voor het programma van onze Sterretjes!

Wil je jouw kind graag laten deelnemen aan het programma voor onze Sterretjes? Geef haar dan snel op via ons inschrijfformulier.Jaarcontributie:

Gelieve de jaarcontributie van 200 euro vóór eind september over te maken naar:

NL02 INGB 0003 1364 79 ten name van Stichting Josko, met vermelding van de naam van je dochter en de groep.

Het catechese boek, materialen voor de activiteiten, kosten voor marketing, huur, vergoedingen van docenten, etc. zijn al inbegrepen.
Als iemand problemen heeft met dit bedrag dan horen we het graag en kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Heb je vragen of opmerkingen, of heb je ergens hulp bij nodig, neem dan gerust contact met ons op.

We zijn enthousiast om samen met jouw kinderen op avontuur te gaan en hun geloof te versterken.
Tot ziens bij onze Sterretjes!