Parallel programma voor de ouders

Tijdens de Zaterdagmiddagclub krijgen de ouders een eigen programma. Dit programma loopt parallel aan het kinderprogramma.
Aansluitend daarop is de internationale familiemis in de Obrechtkerk in Amsterdam.

Wat zijn de tijden van de Zaterdagmiddagclub in Jeugdclub De Borcht?

De tijden van de zaterdagmiddagclub zijn van 15.00 uur tot 16.45 uur.

Behalve op de zaterdag in de schoolvakanties: dan is er geen club.

Waar is de internationale familiemis?

De internationale familiemis is in de Obrechtkerk. Deze kerk ligt op loopafstand van Jeugdclub De Borcht (ca. 3-5 minuten lopen).

Voor de website van de Obrechtkerk in Amsterdam klik hier

De mis begint om 17:00 uur. En sluit dus naadloos aan op de Zaterdagmiddagclub.

Hoe wordt het ouderprogramma ingevuld?

Het ouderprogramma wordt elk jaar opnieuw ingevuld, door en voor de ouders. Want het doel van het programma is de ouders te ondersteunen bij de opvoeding, het ouderschap en aan het vader-/moederschap.

De verschillende thema’s worden jaarlijks ingevuld aan de hand van de wensen, behoeften en inbreng van de ouders.
Met als centrale thema: opvoeden in vrijheid en verantwoordelijkheid.

Het ouderprogramma wordt ingevuld na de start van het nieuwe clubjaar.

Tijdschema Zaterdagmiddagclub en Parallelprogramma voor de ouders:

14:45u Inloop

15:00u Start kinderprogramma’s // ouderprogramma

16:45u Einde van alle programma’s; vertrek naar de Obrechtkerk

17:00u Internationale familiemis in de Obrechtkerk in Amsterdam