Save the date!!

23 t/m 31 juli 2022


Deze zomer organiseren we een zomerkamp voor scholieren van 12 t/m 14 jaar in Oostenrijk!! Het thema van dit jaar is: The Sound of Music. Hieronder belangrijke informatie voor een tijdige inschrijving en deelname. Zoals elk jaar beloven het super leuke dagen te worden!

1. Waar en wanneer?

– Begin: zaterdag 23 juli ‘22 om 20.00 uur (Jeugdclub Notelaar) .

– Einde: zondag 31 juli ‘22 rond 21.00 uur in Amsterdam.

2. Programma in grote lijnen

Excursies door de bergen en The sound of Music filmen! Zie voor meer informatie de website van Salzburgerland: https://www.salzburgerland.com/nl/sound-of-music/

Er is tijd voor godsdienstige vorming en het is mogelijk om deel te nemen aan de dagelijkse Mis. De godsdienstige activiteiten zijn toevertrouwd aan het Opus Dei.

3. Kosten

De kosten bedragen rond de € 350,- per kind.

4. Inschrijving en betaling

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Bij inschrijving s.v.p. € 50,- aanbetalen op rekeningnummer NL02 INGB 000 313 64 79 t.n.v. Stichting Josko De Borcht, Amsterdam, o.v.v. “Zomerkamp Oostenrijk [naam deelnemer].”

Het resterende bedrag graag voldoen uiterlijk 30 juni 2021, op hetzelfde rekeningnummer, met dezelfde vermelding.

Als betaling een probleem is, dan denken we graag met u mee voor een oplossing. 

5. Voor meer informatie en contact