Avonturiers in Amsterdam

Voor wie? Voor meisjes van 11-14 jaar.


Wanneer? Om de week op zaterdagmiddag van 15-18 uur
Voor de data zie hieronder.

Wat? Programma najaar 2022:

Er staan verschillende leuke activiteiten op het programma voor het najaar van 2022 zoals je eigen sieraden maken, a day in a life of a Fashion Style & Make-up artist, koken/bakken, schilderen, schaatsen en vrijwilligerswerk.

Voor elke activiteit krijgen de deelnemers een catecheseles. Ze krijgen deze afwisselend van een van de clubleidsters en van de priester. 

Meld je aan door het inschrijfformulier in te vullen!

Jaarcontributie: € 150,- graag overmaken naar NL02 INGB 0003 1364 79 t.n.v. Stichting Josko, inzake Club de Borcht.

U kunt een beurs aanvragen voor de jaarlijkse bijdrage, neem hiervoor contact op met de activiteitencoördinator.

Dit zijn de data in 2022:

Dag + Locatie Activiteit
10 sept – De Borcht Club opening
24 sept – De Borcht Sieraden maken
8 okt – De Borcht Fashion Style & Make-up
22 okt – De Stade Samen koken of bakken, samen eten
5 nov – De Borcht Schilderen in een museum
19 nov – De Borcht Emoties inside out
3 dec – De Borcht Schaatsen (museumplein)
17 dec – De Borcht Zingen voor ouderen; vrijwilligerswerk