Leader Code

Voor wie? Voor meisjes van 15 t/m 18 jaar.

Wanneer? Op zaterdag om de week (elke tweede en vierde zaterdag) van 17-21 uur. Zie de data hieronder.

Wat? Deelname aan twee projecten:

  1. Sociale project (sept – jan)
  2. Retoriek in het Engels (feb – jun)

Geef een boost aan je sociale skills en creëer een positieve invloed op de samenleving! Empowerment van tieners in de samenleving door de volgende competenties te ontwikkelen:

  • Zelfkennis
  • Solidariteit  
  • Samenwerking
  • Kritisch denken 
  • Presentatie skills
  • Overtuigingstechnieken
  • Debattechnieken
  • Maatschappelijke betrokkenheid

Na elke activiteit volgt er een catechese les. De les wordt door een van de leidsters van de club of de priester gegeven. 

Geef je op door het inschrijvingsformulier in te vullen!

Jaarcontributie: €100,-

Dit zijn de data in 2021/2022:

Dag Maand Familiedag / Weekend
11 September 25-26 september Clubweekend in Notelaar
9 en 23 Oktober 29-31 oktober Weekend moeder en dochter (bezinningsdagen in Zonnewende voor moeders Nederlands) – Studieweekend
13 en 27 November 19-21 november Bezinning moeder en dochter (bezinningsdagen in Zonnewende voor moeders Spaans)
11 December 29-30 Weekend Sterren
30 december Kerstviering met een benefietdiner
8 en 22 Januari 28-30 Studieweekend
30 januari Nieuwjaarsborrel
12 en 26 Februari 26 februari dagje Parijs
12 en 26 Maart
9 en 23 April May Adventure in Zonnewende
21 Mei 26 mei Familiebedevaart
4 en 18 Juni
Juli 3 juli Afsluitingsfeest
23 – 31 juli Zomerkamp