Leader Code

Voor wie? Voor meisjes van 15 t/m 18 jaar.

Wanneer? Op zaterdag om de week (elke tweede en vierde zaterdag) van 17-21 uur. Zie de data hieronder.

Wat? Deelname aan twee projecten:

  1. Sociale project
  2. Retoriek in het Engels

Geef een boost aan je sociale skills en creëer een positieve invloed op de samenleving! Empowerment van tieners in de samenleving door de volgende competenties te ontwikkelen:

  • Zelfkennis
  • Solidariteit  
  • Samenwerking
  • Kritisch denken 
  • Presentatie skills
  • Overtuigingstechnieken
  • Debattechnieken
  • Maatschappelijke betrokkenheid

Na elke activiteit volgt er een catechese les. De les wordt door een van de leidsters van de club of de priester gegeven. 

Geef je op door het inschrijvingsformulier in te vullen!

Jaarcontributie: €100,- graag overmaken naar NL02 INGB 0003 1364 79 t.n.v. Stichting Josko, inzake Club de Borcht.

Dit zijn de data in 2021/2022:

Dag Familiedag / Weekend
11 sep 25-26 september Clubweekend in Notelaar
9 en 23 okt 29-31 Studieweekend
13 en 27 nov 19-21 Bezinningsdagen
11 dec 29-30 Sterrenweekend
8 en 22 jan 28-30 Studieweekend
12 en 26 feb
12 en 26 mrt
9 en 23 apr 24-28 May Adventure
21 mei 26 mei Familiebedevaart
4 en 18 jun
23 – 30 juli Zomerkamp 3 juli Afsluitingsfeest