Friends of Jesusis een educatief programma voor kinderen (3 t/m 6 jaar) om hun kennis en geloof over Jezus te versterken door middel van knutselactiviteiten en gebeden.


Wat leren de kinderen bij Friends of Jesus

Bij ‘Friends of Jesus’ leren de kinderen over Jezus en zijn moeder Maria. Ze leren ook samen creatief bezig te zijn.

Hoe leren de kinderen? 

De kinderen leren over Jezus en Maria met gebruik van al hun zintuigen. Zo zingen ze samen kinderliedjes. Ze leren kinderlijke gebedjes. Ze luisteren naar verhalen uit de kinderbijbel. Daarbij is er volop gelegenheid om te kleuren, tekenen, plakken etc.

Alles is erop gericht dat de kinderen spelenderwijs Jezus leren kennen. Met Jezus leren omgaan. Met vertrouwen tot Jezus bidden. 

Wat is het doel? 

Het doel is groeien in de liefde voor Jezus, en Zijn moeder Maria. En leren over de tradities van het christelijk geloof: advent, Kerst, meimaand, Pasen… ‘Friends of Jesus’ is een eerste stap naar de voorbereiding op de eerste H. Communie maar geen vervanging. 

Wanneer?

1x per maand van 16:30-17:30u, op maandag (Nederlands & Engels), op dinsdag (Spaans)

Dag Maand Thema
12 en 13 September God Schepper en Vader
10 en 11 Oktober Het kind Jezus
14 en 15 November Jozef en Maria
12 December Kerstmis

Aanmelding en betaling: via het Inschrijfformulier. Wilt u eerst meer weten? Vul dan het contactformulier in.

Voor deelname aan deze activiteit wordt een contributie gevraagd van €35,-.