Friends of Jesusis een pre-club programma voor kinderen (3-7 jaar).


Wat leren de kinderen in de pre-club? 

In de pre-club leren de kinderen over Jezus en zijn moeder Maria. Ze leren ook samen creatief bezig te zijn.

Hoe leren de kinderen? 

De kinderen leren over Jezus en Maria met gebruik van al hun zintuigen. Zo zingen ze samen kinderliedjes. Ze leren kinderlijke gebedjes. Ze luisteren naar verhalen uit de kinderbijbel. Daarbij is er volop gelegenheid om te kleuren, tekenen, plakken etc.

Alles is erop gericht dat de kinderen spelenderwijs Jezus leren kennen. Met Jezus leren omgaan. Met vertrouwen tot Jezus bidden. 

Wat is het doel? 

Het doel is groeien in de liefde voor Jezus, en Zijn moeder Maria. En leren over de tradities van het christelijk geloof. ‘Friends of Jesus’ is een eerste stap naar de voorbereiding op de eerste H. Communie. 

Wanneer?

1x per maand van 17:00-18:00u, op maandag (Nederlands & Engels), op dinsdag (Spaans)

Dag Maand Thema
13 en 14 September Het Kruis / La Cruz
11 en 12 Oktober Maria en de rozenkrans / Maria y el rosario
15 en 16 November Advent / Adviento
13 en 14 December De Heilige familie en Kerstmis / Sagrada familia y Navidad

Aanmelding en betaling: via het Inschrijfformulier. Wilt u eerst meer weten? Vul dan het contactformulier in.

Voor deelname aan deze activiteit wordt een contributie gevraagd van €35,-.